Cô hàng xóm- Thanh Tuyền- Duy Khánh

123654465_3017163811849916_3177658713949829685_n
124053191_2746773875641872_2226441174313458605_n

1.Chiều hành quân- Duy Khánh

2.Lối về xóm nhỏ- Elvis Phương- Thanh Tuyền

3.Chiều cuối tuần- Thanh Tuyền

4.Lời tình viết vội- Duy Khánh

5.Bóng nhỏ đường chiều- Thanh Tuyền

6.Phiên gác đêm xuân- Elvis Phương

7.Xin thời gian qua mau- Thanh Tuyền

8.Hàng hàng lớp lớp- Elvis Phương

9.Nhớ người thương binh- Thanh Tuyền

10.Cho một người nằm xuống- Duy Khánh

Sài Gòn em ở đó- Ý Lan- Kiều Nga

123794215_392944101744793_1013191019128973470_n
124095689_862025031204904_4388202582897785847_n

1.Sài Gòn em ở đó- Kiều Nga

2.Nghìn trùng xa cách- Ý Lan

3.Kiếp cầm ca- Kiều Nga

4.Hỡi người tình- Ý Lan

5.Mùa xuân trên đỉnh bình yên- Kiều Nga

6.Thung lũng hồng- Kiều Nga

7.Giết người trong mộng- Ý Lan

8.Làm sao em biết- Kiều Nga

9.Người đi qua đời tôi- Ý Lan

10.Muốn xa- Kiều Nga