Sài Gòn em ở đó- Ý Lan- Kiều Nga

123794215_392944101744793_1013191019128973470_n
124095689_862025031204904_4388202582897785847_n

1.Sài Gòn em ở đó- Kiều Nga

2.Nghìn trùng xa cách- Ý Lan

3.Kiếp cầm ca- Kiều Nga

4.Hỡi người tình- Ý Lan

5.Mùa xuân trên đỉnh bình yên- Kiều Nga

6.Thung lũng hồng- Kiều Nga

7.Giết người trong mộng- Ý Lan

8.Làm sao em biết- Kiều Nga

9.Người đi qua đời tôi- Ý Lan

10.Muốn xa- Kiều Nga