Nối lại tình xưa- Thái Châu- Hương Lan- Chế Linh

121412421_1190833927968328_5412331428293426782_n
123816754_361789218370191_4912587619975997217_n

1.Máu chảy về tim- Hương Lan

2.Trăm mến ngàn thương- Thái Châu

3.Thôn trăng- Hương Lan

4.Ba mùa mưa- Chế Linh

5.Buồn ơi! Ta xin chào mi- Thái Châu

6.Chiều- Thái Châu

7.E Ngại- Hương Lan

8.Những lời này cho em- Chế Linh

9.Mình mất nhau mùa đông- Hương Lan

10.Một thời để nhớ- Hương Lan