Nhạc tiền chiến 3- Thanh Lan

Featured

117911682_315699576511354_5998228616077371011_n
123847328_383861016361365_8732290104328411638_n

1.Trăng mờ bên suối- Thanh Lan

2.Suối tóc- Thái Hiền

3.Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội- Jo Marcel

4.Đưa em tìm động ho vàng- Mai Hương

5.Tà áo xanh- Thanh Lan

6.Thuở ban đầu- Tuấn Ngọc

7.Suối mơ- Thanh Lan

8.Em đến thăm anh đêm 30- Vũ Khanh

9.Tiếng hát với cung đàn- Thái Hiền

10.Bóng chiều xưa- Jo Marcel