Cô hàng xóm- Thanh Tuyền- Duy Khánh

123654465_3017163811849916_3177658713949829685_n
124053191_2746773875641872_2226441174313458605_n

1.Chiều hành quân- Duy Khánh

2.Lối về xóm nhỏ- Elvis Phương- Thanh Tuyền

3.Chiều cuối tuần- Thanh Tuyền

4.Lời tình viết vội- Duy Khánh

5.Bóng nhỏ đường chiều- Thanh Tuyền

6.Phiên gác đêm xuân- Elvis Phương

7.Xin thời gian qua mau- Thanh Tuyền

8.Hàng hàng lớp lớp- Elvis Phương

9.Nhớ người thương binh- Thanh Tuyền

10.Cho một người nằm xuống- Duy Khánh

Sao em nỡ vội lấy chồng- Chế Linh- Thanh Tuyền

Featured

123912451_400491071130042_1538083371216963462_n
124273784_360473892074496_3716178760649265269_n

1.Nhẫn cỏ cho em- Chế Linh

2.Có lẻ- Thanh Tuyền

3.Mưa trên phố vắng- Chế Linh- Thnah Tuyền

4.Đám cưới người ta- Chế Linh

5.Mưa- Thanh Tuyền

6.2 bàn tay trắng- Chế Linh

7.Sao em nỡ vội lấy chồng- Thanh Tuyền

8.Lại nhớ người yêu- Chế Linh- Thanh Tâm

9.Người thương kẻ nhớ- Thanh Tuyền

10.Mai lỡ mình sang ngang- Chế Linh